Zwroty i reklamacje

Przejdź do prostych zwrotów przez serwis FURGONETKA

ZWROT.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

Towar powinien zostać zwrócony nieużywany, wraz z oryginalnym opakowaniem, metkami i rachunkiem (lub jego ksero)

Formularz zwrotu należy pobrać, wydrukować, wypełnić i razem ze zwracanym towarem odesłać na koszt własny kurierem lub pocztą polską na adres:

TWISTED FORM Agnieszka Bliszczyk, ul Langiewicza 55, 05-080 Izabelin c,woj mazowieckie

 

Zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku jeśli odesłany towar posiada jakiekolwiek ślady użytkowania Sklep TWISTED FORM ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, a kosztami przesyłki obciążyć Klienta.

 

REKLAMACJA.


1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.


3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie Sklepu internetowego oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (rachunkiem):

TWISTED FORM Agnieszka Bliszczyk, ul. Langiewicza 55, 05-080 Izabelin c,woj mazowieckie

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.


6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy - chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.